Sikrer at bedriften
tar smartere beslutninger

Januar 2021: Intervju gjengitt fra Dagens Næringsliv

Med Anaplan og Connected Planning hjelper Bluesprint bedriften din med å få en bedre styring, hurtigere omstilling og sikrer dermed at du får tatt raskere og smartere beslutninger.

– Vi hjelper selskaper med å koble sammen mennesker, mål og strategi, forteller grunnlegger og daglig leder i Bluesprint, Espen Grepperud.

Selskapet er det eneste i Norge som tilbyr sine kunder den skybaserte Connected Planning-plattformen Anaplan som verktøy. Løsningen hjelper blant annet bedrifter med å mobilisere kompleks scenarioplanlegging ned til minste detalj.

 

Espen Grepperud

– Mulighetene Anaplan gir er unike, i og med at løsningen støtter alle planleggingsprosesser på kryss og tvers av flere virksomhetsområder. Tidligere har bedrifter vært nødt til å bruke Excel eller andre spesialløsninger for å samarbeide innen blant annet finans, supply chain og ressursplanlegging.  Med Anaplan får man samlet dette i én løsning, forteller Grepperud.

Oppnår verdi raskere

Ved å samle all data i ett system, kan Anaplan og Connected Planning dele informasjon kontinuerlig. Det blir det dermed lettere å håndtere store datasett intuitivt og effektivt.

– Excel er fint til sitt bruk, men det blir uoverkommelig å planlegge alle deler av virksomheten med dette. Virksomheter av en viss størrelse vil bruke uforholdsmessig lang tid og i tillegg er det høy risiko med å benytte regneark.

At man i Anaplan kan lage komplekse scenarioer, gjør at man kan forutsi det store bildet bedre og dermed gi bedrifter muligheten til å ta raskere avgjørelser. Det har vist seg å være avgjørende for flere selskaper, særlig i tider som dette.

– Pandemikrisen gjorde at flere bedrifter fikk et behov for å raskt kunne planlegge med helt andre forutsetninger enn tidligere, forteller Grepperud.

Bluesprint har derfor det siste året opplevd en stor økning i interessen for tjenestene de leverer.

 

EspenogMorten-1500

Espen Grepperud and Morten Jonassen from Bluesprint

En brukervennlig løsning

Det er ingen tvil om at situasjonen som verden står i utfordrer særlig de mest komplekse virksomhetene. Et godt samarbeid med Bluesprint, sikret blant annet at Norges ledende motehus, Voice, stod godt rustet og var klare for å ta gode valg.

– Vi har brukt Anaplan til scenarioplanlegging og stresstestet både planene og prognosene våre. Dette har gitt oss verdifull informasjon som vi har brukt til å lage beredskapsplaner for forskjellige potensielle resultater, forteller CFO i Voice, Bjørn Unnerud.

Også Martin Calderon, sjef for FP&A i Benify har vært avhengig av Anaplan under krisen.

– Uten Anaplan hadde jeg aldri klart å levere alle prognosene som ble bedt om under koronakrisen.

Grepperud forteller at Bluesprint bistår med å implementere Anaplan. Alle kunder har sine spesifikke behov, og en del av dette arbeidet er å få kunden til å se mulighetene med Anaplan de ikke har hatt tidligere.

– For å sikre langvarig suksess, er det avgjørende for bedrifter å forstå hvordan man får mest mulig verdi ut av de dataene man har. Med Anaplans Connected Planning-plattform kan man enkelt forstå, administrere og disponere egne data. For eksempel kan man forutse de potensielle effektene av de operasjonelle beslutningene før man setter planene ut i livet.

– Vi ønsker at kunden også etter hvert skal eie løsningen selv, og det er derfor viktig å sørge for at vi opprettholder brukervennlighet og effektivitet, sier Grepperud.

Han legger til at løsningen kan implementeres i alle bransjer og kan være et viktig konkurransefortrinn for flere bedrifter fremover.

– Connected Planning gir bedre styring, en kjapp omstilling og hjelper deg med å ta smartere beslutninger raskt. Og den som snur seg raskest, er den som vinner, sier Grepperud.

Categories: Anaplan and Bluesprint.