Excel or not excel

Excel er et perfekt personlig produktivitetsverktøy: Et modelleringsverktøy med umiddelbare svartider, presentasjonsverktøy, du slipper å lære noen andre verktøy og fremfor alt at du får du jobben gjort.

Men det er utfordringer og du er ikke alene om disse. Mange andre, selv store banker og seriøse aktører som gir råd om økonomisk politikk sliter med samme problemet. Problemet er ikke Excel, men kulturen.

Excel er så allestedsværende at noen ikke engang innrømmer at de ikke er særlig gode på å bruke programmet. Regneark sendes rundt via e-post og manipuleres av ulike brukere. Det er ingen enkel oppgave å finne feil og det er ingen muligheter for å spore endringer. Tall skrives over uten at du vet det og når du får regnearket tilbake, lagres det som en ny fil. Hvilken versjon er det du ser på nå og er det siste versjon? Regneark bygget av ulike personer og som skulle ha produsert de samme resultatene, kan resultere i ”data-dueller”. Er det mine eller dine tall som er riktige? Sikkerhet er nærmest fraværende, men likevel får vi fortsette på tross av at vi på andre områder innen IT kan ha svært strenge og fornuftige krav til sikkerhet, sporbarhet og kvalitet.

Ikke skyld på Excel

Det ikke det at vi anvender regneark som er feil. Regneark er helt utmerket som personlig produktivitetsverktøy. Problemet er kulturen - at vi bruker Excel på oppgaver Excel aldri var ment for: som database, utviklingsverktøy og plattform for interaksjon og informasjonsutveksling.

Fortvilet mann foran PC som har gitt opp budsjetteringen

“The way to Excel hell is paved with good intentions.”

Tradisjonell teknologi for datavarehus, BI og ”CPM suites” er ikke mest kjent for å skape begeistring og engasjement. Smidighet er ikke det første vi tenker på i denne sammenheng. Tankene går vel heller i retning av lange, kostbare prosjekter, tusener av konsulenttimer, forsinkelser, lange svartider og serier med endringsønsker og tilleggsfakturaer. Mange løsninger kommer aldri ajour med forretningssidens kontinuerlige behovsendringer. Det er sikkert mange forklaringer til dette og noen er sikkert også fornuftige. Men dette har  unektelig skapt misfornøyde brukere som da finner alternative løsninger med nettopp:  Excel!

Tenk nytt, skap engasjement og bli begeistret!

Mye av den tradisjonelle CPM/BI teknologien ble designet for over 30 år siden. Da var dagens selvfølgeligheter som web, mobility og realitid fremmedord eller eksotiske features. I dag finnes moderne skybaserte verktøy som er like enkle å bruke som Excel, men som eliminerer problemene med kapasitet, informasjonsdeling, versjonshåndtering, sikkerhet og sporbarhet og som er bygget for interaksjon. Du skal selvfølgelig ikke forkaste Excel. Men bruk Excel til hva Excel er ment som. Tenk nytt, skap engasjement og bli begeistret!

 

Categories: Anaplan, Bluesprint, simulation and Virksomhetsstyring.